top of page

יומן הכרת תודה

ישומון יומן הכרת התודה הראשון בעברית
Thanks.png

האפליקציה הראשונה מסוגה לניהול יומן תודה בטלפון החכם. מבוסס על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית. בכל יום מכניסים שישה פרמטרים: תודה, מצב רוח, התעמלות, מטרות, שינה ומשקל. ניתן לראות התקדמות לאורך זמן על גרפים וכל המידע נשמר כיומן ממוחשב שניתן להעבירו לקובץ ולהדפיסו.

האפליקציה קיבלה כיסוי ב- Ynet, ידיעות אמריקה ותוכניות הבוקר. 

bottom of page